Jegrelius lathund för kemikaliehantering

En praktisk vägledning med lagstiftning som grund. Lathunden fokuserar på inköp, förvaring,hantering och avfall. Den är framtagen 2008 och riktar sig till små och medelstora företag.

Lathund_framsida

ISBN 978-91-977681-0-8

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather