Teknikupphandling – verktyg för att främja innovationer och ny miljöteknik

Slutrapporten i projektet Teknikupphandling för en giftfri miljö som drevs av Miljöinnovationstorget, Miljöstyrningsrådet och Jegrelius med stöd från NUTEK.
Ett syfte med projektet var att bygga upp kunskap om teknikupphandling som metod för utfasning av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Ladda ner rapporten.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather