Projekt för en giftfri blodpåse

Vinnova satsar på Jegrelius projekt om att stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse.

Read MoreJegrelius har blivit tilldelade medel av Vinnova för att driva fas 1 av en Innovationsupphandling av blodpåsar. Målet är att tillsammans med ett flertal landsting stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse och verktyget är innovationsupphandling.

Projektet startar i oktober 2009 och fram till dess ska personalresurserna säkras. Kontakta gärna projektledare Lena Stigh vid Jegrelius om du vill veta mer.

Läs projektbeskrivningen här: Beskrivning av förstudie Blodpåsar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather