Jegrelius fortsätter samarbetet med tävlingen Miljöinnovation!

Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävlingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer skall ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års tävling har Jegrelius b.la. ambitionen att tillsammans med Region Halland ordna en Workshop på temat innovationer inom Grön Kemi för att uppmärksamma potentialen inom detta Cleantech-område.Är du eller ditt företag intresserade av att delta, kontakta då Sven Wadman på Jegrelius.

Mer information om tävlingen och om hur man anmäler sig hittar du påwww.miljoinnovation.se

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather