Jegreliusinstitutet samverkar med SVID’s Hållbarhetsguide!

Diskussioner om samarbete med SVID och Christer Ericson har inletts. Som ett första steg diskuteras möjligheten att arrangera SME-utbildningar ihop med fokus på design och materialval. Läs gärna mer om SVID’s arbete inom konceptet hållbarhetsguiden och den krönika som Erik Noaksson har skrivit påwww.hallbarhetsguiden.se

”Hållbar utveckling är konkret görande.

För Jegreliusinstitutet handlar de om att frigöra innovationskraften i de 500 miljarder som landsting och kommuner årligen upphandlar för. Att skapa referensmiljöer där leverantörer och kunder möts för att utvärdera morgondagens gröna produkter i ett vagga till vagga perspektiv är en av vår aktiviteter. Kunskap och insikt om design är oftast central i ett kemikalie- och materialvalsperspektiv för produktens totala miljöbelastning.”

Erik Noaksson, miljötoxikolog och chef för Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi vid Jämtlands läns landsting.

Läs mer om SVID´s Hållbarhetsguide!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather