Referensmiljöer för framtidens produkter

Projektet Referensmiljöer hjälper företag med produkter med hög miljöprestanda att kvalitetssäkra produkten och ge råd om marknadskommunikation. Vi söker fler företag till projektet! Anmäl intresse till Sven Wadman.

Som del av projektet anordnar Jegrelius ett seminarium den 8-9 november, där tillverkande företag och kunder som är intresserade av produkter med hög miljöprestanda kan mötas. Anmäl dig här!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather