Bisfenol A i svenska kvitton

Många av de kvitton som används i det svenska samhället är tillverkade av termopapper, dvs. ett papper som ändrar färg då det utsätts för värme vilket gör att det inte krävs färgband eller toner vid utskrift. I dessa termopapper kan det misstänkt hormonstörande ämnet bifenol A vara tillsatt som framkallare och då i mycket höga halter.

För att därför få en bild av hur utbredd användningen av bisfenol A är i Sverige och vilka halter det är frågan om, har vi i denna studie analyserat bisfenol A-innehållet i kvittoliknande produkter av termopapper så som parkeringsbiljetter, fruktdisketiketter, kölappar, uttagskvitton, utskrift från arbetsförmedlingen, ATG-kvitto, flyg-, tåg- och bussbiljetter. Bisfenol A återfanns i alla dessa termopapper med en genomsnittlig halt på 1,6 %. De uppmätta halterna i kvittona är i storleksordningen 1000 ggr högre än vad som kan uppmätas i t.ex. nappflaskor av polykarbonatplast.

För att också få en bild av hur det bisfenol A som finns på kvitton lossnar och kontaminerar omgivningen, har analyser även utförts på foder från två plånböcker och de sedlar som fanns i plånböckerna. Mycket tyder på att det bisfenol A som finns på kvitton lossnar mycket lätt och kontaminerar andra material i vår vardag.

Författare: Tomas Östberg och Erik Noaksson

Ladda ner rapporten Bisfenol A i svenska kvitton Jegrelius 101013

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather