Alternativ till giftiga båtbottenfärger

Det finns ett stort intresse att finna alternativa lösningar till att bottenmåla sin båt med giftiga färger. Många båtägare verkar helt sonika ha ledsnat på dagens bottenfärger och de kvalitetsbrister de har. Rapporten visar bland annat att det redan idag finns många bra innovationer med positiv utvecklingspotential men att ett teknikskifte bort från färgerna kan hotas av bristande neutralitet i statens investeringsstöd.

Ladda ned: Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten

 

Förstasida_Dnr 309-7995-09 Nh_slutversion.pdf

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather