Framtidens giftfria produkter visas upp

Företag från Australien, Kanada, Finland och Sverige visar framtidens giftfria produkter på Båtmässan.

Tio av de mest intressanta teknikerna för att hålla båtskrov fria från påväxt visas upp i montern Ren botten utan gift på båtmässan, en del helt nya för den svenska marknaden.

Läs pressmeddelande från 4 mars 2011 här: Framtidens giftfria produkter

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather