Informationsfolder Jegreliusmodellen

I foldern om Jegreliusmodellen beskriver vi kortfattat de värderingar som ligger till grund för vårt arbetssätt.
På Jegreliusinstitutet arbetar vi för att stimulera efterfrågan och utbud av giftfria produkter. Vi vill bidra till trygga, giftfria miljöer i människors vardag. Vi arbetar med att bedöma hälso- och miljöprestanda för olika produkter, vi identifierar farliga ämnen och hittar lämpliga alternativ till dessa ämnen.

I vår informationsfolder kan du läsa om vad vi står för, hur vi tänker och hur vi gör våra bedömningar.

Jegreliusmodellen folder

 

 

 

 

 

 

Ladda ned Folder Jegreliusmodellen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather