Bisfenolfria Bussbiljetter – Länstrafiken Jämtland

Under hösten 2010 utförde  Jegreliusinstitutet en studie där ett stort antal kvittoliknande produkter av termopapper analyserades på bisfenol A, och resultaten visade att alla dessa produkter, däribland bussbiljetter från Länstrafiken Jämtland, innehöll höga halter bisfenol A. Länstrafiken Jämtland agerade därefter snabbt och bytte till bisfenol-fria biljetterm men frågan om de hade bytt till ett bättre alternativ uppstod också.

För att bland annat klargöra hur detta så initierades ett gemensamt projekt för att arbeta med följande:

– Att belysa och ge en förklaring till de i många fall motstridiga åsikter och uppgifter från industrin, myndigheter, forskare och miljöorganisationer när det gäller riskbedömning av bisfenol A.
– Att kartlägga teknikfronten och marknaden för bisfenolfria termopapper generellt och specifika alternativ som passar Länstrafikens behov och situation.
– Att utföra riskbedömning av de kemikalier som är substitut till bisfenol i de alternativa produkterna.

Resultatet från projektet finns dokumenterat i följande rapport: Bisfenolfria bussbiljetter

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather