Hållbara toalettavfallssystem på fritidsbåtar

Avfall till sjöss är ett stort miljöproblem och toalettlösningar är ett aktuellt ämne då en ny lag träder i kraft 2014. Då får inga båtar släppa ut toalettavfall i vattnet. Denna rapport visar att ny miljöteknik finns tillgänglig som idag är tämligen okänd, ex. icke vattenspolande förbränningstoaletter. Dessa tekniker har stor utvecklingspotential och kan underlätta att den nya lagen bättre efterlevs.

Ladda ner rapporten: Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

Förstasida_NV-03053-10_slutversion.pdf

Förstasida_NV-03053-10_slutversion.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather