Referensmiljöprojektet på ECO NOW

EcoNow1_redUnder helgen, 7-8 oktober, visar projektet ”Referensmiljöer för framtidens produkter” upp sig på Eco Now-mässan på Munchenbryggeriet i Stockholm. I montern visas de deltagande företagens produkter som antagits till projektet för sin höga miljöprestanda. Drygt 5000 intresserade företagare och privatpersoner förväntas besöka mässan för att lära sig mer om framtidens lösningar, både produkter och tjänster.

Läs mer om projektet här.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather