Workshop nr5, 17-18 april 2013

Referensmiljöprojektets Workshop nr5, 17-18 april 2013

OBS PLATS Mid Sweden Science Park – U-Huset Campus Östersund

Välkommen till den femte workshop i projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på tillvaratagande av närverket, möten med nyckelpersoner och framtid. Workshopen är kostnadsfri.

Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.

Anmälan/Registrering

 

Här kommer fortlöpande information kring workshopen läggas upp samt uppdateras

Program (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather