Goda exempel – Referensmiljöer för framtidens produkter 2013

Denna skrift lyfter de goda exemplen vilka är ett resultat av EU-projektet Referensmiljöer för framtidens produkter som genomfördes av Jegreliusinstitutet mellan 2010 och 2013.

Projektets syfte var att stödja små och medelstora företag med kvalitetssäkring av deras produkters miljöprestanda samt hur produktens miljövärden kan kommuniceras mot kund. Syftet är också att underlätta för företagen att visa upp sina produkter för en bredare kundgrupp i skarpt läge, via en referensmiljö och därmed underlätta för kunder att välja miljöanpassade produkter.

ISBN 978-91-977681-3-9

Ladda ner skriften här.

Bild_Goda exempel ref miljo

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather