Jegrelius får pengar för biogassatsning

Länsstyrelsen Jämtlands län har beviljat medel till Jegrelius för att stödja biogasaktörer i länet. Projektet är tänkt att utvidga och komplettera det redan pågående projektet ”Jegrelius Utvecklingslabb” som redan arbetar tillsammans med biogasproducenter i länet.

Under projekttiden ska minst 3 workshops och ett studiebesök arrangeras för att stötta biogasproducenter att öka sin biogasproduktion samt underlätta för företag med rötbara restprodukter att leverera till biogasproducenter. Under projekttiden ska även en webbaserad plattform tas fram för att underlätta för aktörer att kommunicera.

Projektet pågår mellan mars-november 2014 och finansieras av Energimyndigheten och Regionförbundet Jämtlands län.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather