Samrötning av pressaft och flytgödsel

Här är den första biogasrapporten från Jegrelius utvecklingslabb. I  rapporten undersöks samrötningseffekten av att till en flytgödselmatad biogasreaktor blanda in pressaft från ensilagesilos.

Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer pressaft bildas. Denna pressaft har högt TS (11-15 %) med lättillgängligt kol som gör det lämpligt för metangasproduktion. För att undersöka hur metangasproduktionen från nötflytgödsel påverkas vid samrötning med pressaft har vi i detta försök utfört utrötningstester (BMP-tester) med flytgödsel och pressaft i olika koncentrationer.

Jegrelius utvecklingslabb är en treårig satsning för att etablera ett kunskaps- och spridningscentra inom CleanTech-området. Målet är att stödja entreprenörsdrivna företag i regionen med produktutveckling och verifiering inom kemi- och miljöteknikområdet. I utvecklingslaboratoriet får företagen tillgång till laboratoriekompetens, vetenskaplig metodik och försöksplanering.

BMP test

Resultaten finns att läsa i rapporten Samrötning av pressaft med flytgödsel.pdf

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather