Inbjudan till workshop om hygienisering av slaktavfall

Jegrelius projekt som jobbar med samordning av biogasaktörer bjuder in till en workshop för att diskutera lösningar att få till stånd en hygieniseringsanläggning eller steriliseringsanläggning för slaktrester i länet.

Den 10 juni klockan 13.30 i Myckelåsen.  Vänligen se bifogat program för mer information.

Bakgrunden är ett växande antal gårdbaserade biogasanläggningar i Jämtland som kan tänka sig ta emot slaktrester och fiskrens förutsatt att restprodukterna får den förbehandling som krävs enligt lag. Samtidigt har småskaliga slakterier och fiskodlingar problem och kostnader för sitt avfall. På workshopen kommer olika lösningar att diskuteras och Dahlbergs slakteri från Brålanda som nyligen byggt en hygieniseringsanläggning berättar om sina erfarenheter.

Vägbeskrivning från Östersund:

Ta höger efter Vallsundsbron mot Andersön och ta färjan via Norderön till Håkansta. Kör till väg 321 och ta vänster mot Myrviken. Sväng höger mot Myckelåsen. Fortsätt rakt fram till T-korsning och ta höger. Fortsätt tills du ser ”Fjöset” med stort panoramafönster.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather