Jämtlands biogasbönder vinnare av Mittnordenkommitténs energipris 2014

Idag mottog de nio lantbrukare i Jämtland som byggt biogasanläggning på sina gårdar Mittnordenkommitténs energipris, Nordens Gröna Bälte 2014. Stort grattis från oss på Jegreliusinstitutet!!

Nordens_Gröna_Balte2014

 

 

 

 

 

 

Motiveringen löd:
Nio jordbruksföretag i Jämtlands län har med stort mod och djärva satsningar framgångsrikt byggt sina egna biogasanläggningar på gården för rötning av gödsel och produktion av förnybar energi. Genom dessa satsningar bidrar dessa lantbrukare till minskad miljöpåverkan på flera sätt:

  • ökad produktion av förnybar energi
  • minskade emissioner av växthusgaser från otäckta gödsellager (konventionell gödselhantering)
  • produktion av högvärdig biogödsel vilket innebär att..
    de gårdar som bedriver ekologisk produktion ökar sina skördar (kan minska sin körning) och de gårdar som bedriver konventionell produktion minskar eller helt eliminerar behovet av konstgödsel

Priset utdelades i samband med kommitténs höstmöte den 17 december i Sundsvall.

Om Nordens Göna Bälte:
Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Läs Mittnordenkommitténs motivering i sin helhet.

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather