Sammanställning om Giftfria förskolor

Vi har träffat förskolechefer i länets alla kommuner för att sprida kunskap om vad andra, både regionalt och nationellt, kan och gör för att få förskolor utan farliga ämnen. Målet var även att fånga upp frågor och behov för att hitta ett sätt att tillsammans verka för giftfria förskolor. Vi skissar nu på ett samarbetsförslag och tar gärna emot era synpunkter. Mejla gärna Lena eller Ida.

Sammanställning Giftfri förskola 2014

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather