Riskbedömning – Ny tallrik

Syftet med riskbedömningen är att säkerställa att hälsorisker för barn och vuxna inte ökar vid användning av en ny tallrik.

Den nya tallriken bedöms, utifrån dess materialsammansättning och verifikat från materialleverantör, vara minst lika säker som befintlig tallrik.

Riskbedömning – Ny tallrik

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather