Vision och diskussion om samrötningsanläggning i Jämtland 14 april

Inbjudan till 1000 idéer och en planet #15

Tid: Tisdagen 14 april klockan 11:45-13:00
Plats: Designcentrum på Prästgatan 9 i Östersund
Anmälan senast 12 april till karolina.natterlund@regionjh.se. Ange namn, e-post och eventuell specialkost.

Talare:
Anders Hjort, Biomil AB berättar om hur affärsmodeller och ägande i större samrötningsanläggningar ser ut i Sverige. Hur ofta är kommuner ägare? Och var kommer lantbruket in i bilden?

Såhär kan en samrötningsanläggning bli verklighet i Jämtland! Magnus Rindberg, entreprenör och energikonsult delar med sig av sin vision och vill inspirera till kreativa samarbeten.

Florian Stamm, ordförande Miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, berättar om Östersunds kommuns biogasstrategi.

Presentationerna är en del av ett större samordningsprojekt för biogas som finansieras av Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen för att nå visionen om ett fossilfritt Jämtlands län 2030. Vi som vill stannar kvar efter 13:00 och fortsätter samtalet.

Välkommen!

1000 idéer och en planet är en serie träffar där design och hållbar utveckling lyfts i samma forum. Denna gång arrangeras lunchen i samarbete mellan Regionalt Designcentrum Jämtland och Jegrelius – institutet för tillämpad grön kemi. Båda verksamheterna är en del av Region Jämtland Härjedalen.

Ladda ned inbjudan: 1000 idéer och en planet #15

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather