Nordic Center for Sustainable Healthcare

Den 28 maj är det kick-off för Nordic Center for Sustainable Healthcare i Malmö. Lena Stig är inbjuden att tala om de nya blodpåsarna. De andra talarna kommer från sjukvården i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Region Skåne samt Politecnico di Turino och Swecare.

Kick-offen är samtidigt en avslutning på en innovationsagenda för hållbar sjukvård som tagits fram på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Inbjudan hittar du här.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather