Användartester av blodpåsar på gång

Under hösten kommer äntligen de PVC-fria blodpåsarna att utvärderas in-vitro på Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt startar tester som simulerar användningen av blodpåsar med hjälp av vatten. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för dessa användartester och de kommer att utföras på Östersunds sjukhus samt ytterligare fyra sjukhus.

Läs mer här

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather