Vision och diskussion om samrötningsanläggning i Jämtland 14 april

Inbjudan till 1000 idéer och en planet #15 Tid: Tisdagen 14 april klockan 11:45-13:00 Plats: Designcentrum på Prästgatan 9 i Östersund Anmälan senast 12 april till karolina.natterlund@regionjh.se. Ange namn, e-post och eventuell specialkost. Talare: Anders Hjort, Biomil AB berättar om hur affärsmodeller och ägande i större samrötningsanläggningar ser ut i Sverige. Hur ofta är kommuner ägare? Och var kommer…

Jämtlands biogasbönder vinnare av Mittnordenkommitténs energipris 2014

Idag mottog de nio lantbrukare i Jämtland som byggt biogasanläggning på sina gårdar Mittnordenkommitténs energipris, Nordens Gröna Bälte 2014. Stort grattis från oss på Jegreliusinstitutet!!             Motiveringen löd: Nio jordbruksföretag i Jämtlands län har med stort mod och djärva satsningar framgångsrikt byggt sina egna biogasanläggningar på gården för rötning av gödsel…

Giftfri Jul – 27, 28 och 30 november

Inför årets julhandel gör Länsstyrelsen Jämtlands län, Mittuniversitetet, Jegreliusinstitutet och Landstinget Jämtlands län en satsning på information om diskussion om kemikalier i vår vardag och hur man kan undvika de värsta fällorna. Vi bjuder nu in till 3 seminarier. Anmälan senast 24 november, se Inbjudan Giftfri jul 2014 Är du privat person eller näringsidkare? Torsdag…

Biogaspotential med vassle – workshop hos Arla 17 oktober

Dags för en ny workshop om biogas! Den här gången diskuterar vi möjligheterna att öka biogasproduktionen med Arlas vasslepermeat. Carl-Åke i Haxäng berättar om sitt fullskaleförsök och Tomas berättar om labbförsök. Vi träffar också LRF mjölk och KRAV och pratar regler kring biogasproduktion och spridning av rötrester. Anmäl dig till ida.sjolund@jegrelius.se Läs mer: Inbjudan_Rötrester, regler och…

På Jamtli 21/9 om farliga ämnen i leksaker

Söndagen den 21 september mellan klockan 14-16.00 medverkar Jegrelius i ett event om farliga ämnen och kemikalier i leksaker. Du får veta var de finns och hur du kan göra för att undvika dem. Arrangemanget görs i samband med Jamtlis utställning Leklust som samlar leksaker från olika tider. Eventet är ett samarbete mellan MIUN (avd.…

Inbjudan till workshop om hygienisering av slaktavfall

Jegrelius projekt som jobbar med samordning av biogasaktörer bjuder in till en workshop för att diskutera lösningar att få till stånd en hygieniseringsanläggning eller steriliseringsanläggning för slaktrester i länet. Den 10 juni klockan 13.30 i Myckelåsen.  Vänligen se bifogat program för mer information. Bakgrunden är ett växande antal gårdbaserade biogasanläggningar i Jämtland som kan tänka sig ta emot…

Jegrelius hemsida byter plattform

Efter problem under en längre tid med intrång och tillhörande spamutskick via vår gamla hemsida byter Jegreliusinstitutet nu webbplattform. Den nya hemsidan lanseras idag. Den engelska versionen kommer inom kort. by

Jegrelius får pengar för biogassatsning

Länsstyrelsen Jämtlands län har beviljat medel till Jegrelius för att stödja biogasaktörer i länet. Projektet är tänkt att utvidga och komplettera det redan pågående projektet ”Jegrelius Utvecklingslabb” som redan arbetar tillsammans med biogasproducenter i länet. Under projekttiden ska minst 3 workshops och ett studiebesök arrangeras för att stötta biogasproducenter att öka sin biogasproduktion samt underlätta…

Välkommen till Åre sustainability summit 15-16 november 2013

Åre Sustainability Summit är en årlig samling för oss som försöker bygga samhället mer hållbart. Lördagen den 15 november ansvarar Jegrelius för programmet, och fungerar också som avslutningskonferens för projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Inspirerande föreläsningar av innovativa företag och politisk paneldebatt och mycket mer! Under konferensen finns även projektet och de deltagande företagens utställning…

Workshop nr5, 17-18 april 2013

Referensmiljöprojektets Workshop nr5, 17-18 april 2013 OBS PLATS Mid Sweden Science Park – U-Huset Campus Östersund Välkommen till den femte workshop i projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på tillvaratagande av närverket, möten med nyckelpersoner och framtid. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.…

Workhop 21-22 nov 2012

Referensmiljöprojektets Workshop nr4, 21-22 november 2012 Clarion Hotell i Östersund Välkommen till den fjärde och sista av planerade workshops i Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på offentlig upphandling och slutevenemang. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.   by

Referensmiljöprojektet på ECO NOW

Under helgen, 7-8 oktober, visar projektet ”Referensmiljöer för framtidens produkter” upp sig på Eco Now-mässan på Munchenbryggeriet i Stockholm. I montern visas de deltagande företagens produkter som antagits till projektet för sin höga miljöprestanda. Drygt 5000 intresserade företagare och privatpersoner förväntas besöka mässan för att lära sig mer om framtidens lösningar, både produkter och tjänster.…

EU-projekt för PVC-fria blodpåsar

 Pressmeddelande 27 juli 2011 The new Life+ project is a cooperation between industry and healthcare for a PVC-free Blood Bag. Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har tillsammans med fyra europeiska företag och Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats medel från EU:s miljöprogram Life+ för en PVC-fri blodpåse. – Projektet är ett samarbete mellan näringsliv och sjukvård med syfte…

Vi söker en ny medarbetare – en projektkommunikatör som vill arbeta för en giftfri miljö

Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi är en verksamhet inom Regionförbundet Jämtlands län som arbetar med att fasa ut farliga ämnen från produkter. Tillsammans med fyra företag och Karolinska Universitetssjukhus har vi beviljats EU-medel för att bana väg för PVC-fria blodpåsar. Vi söker nu dig som vill bli arbeta med kommunikation och administration inom…

Framtidens giftfria produkter visas upp

Företag från Australien, Kanada, Finland och Sverige visar framtidens giftfria produkter på Båtmässan. Tio av de mest intressanta teknikerna för att hålla båtskrov fria från påväxt visas upp i montern Ren botten utan gift på båtmässan, en del helt nya för den svenska marknaden. Läs pressmeddelande från 4 mars 2011 här: Framtidens giftfria produkter by

Hållbara miljötekniklösningar för båtlivet

Alternativ till giftiga båtbottenfärger och hållbara toalettavfallssystem Höst och tid att se om båten. Lagom till att båtfolket börja plocka upp sina dyrgripar för vinterförvaring på land publicerar Jegreliusinstitutet två nya rapporter angående fritidsbåtar. Båda behandlar de stora möjligheter som finns med hållbara miljötekniklösningar och hur dessa snabbare kan nå en marknadsintroduktion via en innovationsdriven…

Ny teknik inom båtbranschen spar tid, pengar och miljö

Båtlyftar, ”köra-upp-på-bryggor” och helautomatiserade båtborstar. Det är några av marknadens giftfria teknik- och affärskoncept när det gäller att hålla båtskrov fria från påväxt. Initiativet Ren botten utan gift har bjudit in tio av de mest intressanta koncepten till båtmässan Allt för sjön, en del helt nya för den svenska marknaden. Läs pressmeddelande från 14 februari 2011 här:Ny…

Höga halter av bisfenol A i svenska kvitton och sedlar

En ny svensk studie visar höga halter av bisfenol A i svenska kvitton och kvittoliknande produkter. Studien visar också att bisfenol A lossnar och ”smittar ned” omgivningen, t.ex. foder i plånböcker och sedlar. De analyserade kvittona innehåller i snitt 1,5 % bisfenol A vilket är 1000 gånger högre än vad som återfinns i nappflaskor av…

Teknikupphandling ska göra båtskrov rena utan gifter

Naturvårdsverket och Svenska Båtunionen är två av aktörerna bakom initiativet och nu inleds en kartläggning av vilka idéer och lösningar som finns idag och vilka krav kunderna har på en färdig produkt. Läs hela pressmeddelandet till initiativet Ren botten utan gifter. Pressmeddelande Renbotten 101012 by

Referensmiljöer för framtidens produkter

Projektet Referensmiljöer hjälper företag med produkter med hög miljöprestanda att kvalitetssäkra produkten och ge råd om marknadskommunikation. Vi söker fler företag till projektet! Anmäl intresse till Sven Wadman. Som del av projektet anordnar Jegrelius ett seminarium den 8-9 november, där tillverkande företag och kunder som är intresserade av produkter med hög miljöprestanda kan mötas. Anmäl dig här! by

Debattartikel i Ny Teknik

Erik Noaksson, verksamhetschef på Jegrelius, och Hans Nilsson, Four Fact AB, har tillsammans skrivit en debattartikel om innovationsupphandling publicerad i Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article764153.ece by

Artikel om Jegrelius

Ett nytt nummer av Green Solutions är ute nu Läs artikeln om Jegrelius här: Jegrelius_GreenSolutions_vol2 Hela tidningen hittar du här http://www.cleantechregion.com/ by

Jegreliusinstitutet samverkar med SVID’s Hållbarhetsguide!

Diskussioner om samarbete med SVID och Christer Ericson har inletts. Som ett första steg diskuteras möjligheten att arrangera SME-utbildningar ihop med fokus på design och materialval. Läs gärna mer om SVID’s arbete inom konceptet hållbarhetsguiden och den krönika som Erik Noaksson har skrivit påwww.hallbarhetsguiden.se ”Hållbar utveckling är konkret görande. För Jegreliusinstitutet handlar de om att…

Packaging Mid Sweden

Packaging Mid Sweden är ett innovationskluster som syftar till att ”stärka medlemsföretagen och regionala aktörer inom förpackningsrelaterad verksamhet, genom affärsutveckling, nätverksbyggande, forsknings- och utvecklingsprojekt och internationella relationer.” Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi återfinns i Packaging Mid Swedenskompetensmatris. Läs mer om Packaging Mid Sweden by

Jegrelius fortsätter samarbetet med tävlingen Miljöinnovation!

Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävlingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer skall ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års tävling har Jegrelius b.la. ambitionen att tillsammans med…

Projekt för en giftfri blodpåse

Vinnova satsar på Jegrelius projekt om att stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse. Jegrelius har blivit tilldelade medel av Vinnova för att driva fas 1 av en Innovationsupphandling av blodpåsar. Målet är att tillsammans med ett flertal landsting stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse och verktyget är innovationsupphandling. Projektet startar i oktober 2009 och fram…

Se reportage om SAV på CNN

CNN International uppmärksammar SAVTM i ett reportage om historien bakom SAV och dess användningsområden. CNN International har under en längre tid följt Peter Mosten i arbetet med SAV från björk till flaska. Reportaget visas i programmet World Report den 6 juni kl. 10.00, 18.30 samt 24.00. Programmet sänds även den 8 juni kl. 10.30 och den 9 juni kl. 05.00…

Vill du veta mer om Clean Tech?

Anmäl dig till en utbildnings- och informationsdag om konceptet framgång genom Clean Tech. Handelskammaren Mittsverige med samarbetspartners bjuder in politiker, beslutsfattare och andra som vill inspireras och lära sig mer om Clean Tech. Mer information hittar du i inbjudan. Läs inbjudan här: Vad är Clean Tech 10 juni 2009 by

Uppföljningen av Workshop Smartare Produktval

Jegrelius tackar alla deltagare i Workshop Smartare Produktval för ett lyckat evenemang. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta läsa dokumentationen från Workshopen. Fokus för workshopen var Kemikaliesubstitution i produkter, hur man kan arbeta med detta och hur man får det lönsamt. Företrädare från offentliga och privata arenor samlades för att ta del av föreläsningar om…

Miljöinnovation 2009

Jegrelius fortsätter sitt samarbete med tävlingen Miljöinnovation 2009. Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävllingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer ska ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års…

Tävlingen Miljöinnovation – skapar möjligheter

Har du en av de Idéer eller innovationer som kommer att förändra världen? Finanskris – klimathot – strukturförändring, betydelsen av att utveckla och uppmärksamma miljöinnovationer blir viktigare för varje dag som går. Nu hoppas vi att du blir en del i arbetet med att skapa nya, framgångsrika produkter och tjänster som minskar de globala miljö- och klimatproblemen! Den nationella…

Jegrelius fortsätter samarbetet med tävlingen Miljöinnovation!

Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävlingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer skall ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års tävling har Jegrelius b.la. ambitionen att tillsammans med…

Finaldags för tävlingen Miljöinnovation 2008

2008-03-20 Intresset för miljöinnovationer ökar stadigt i takt med att de globala miljö- och klimatproblemen blir alltmer akuta. Världsmarknaden för miljöteknik, eller cleantech, är redan i dag stor och förväntas enligt OECD omsätta omkring 6 000 miljarder kronor 2010. Till årets tävling Miljöinnovation 2008 har kvaliteten på bidragen varit osedvanligt hög, både vad gäller miljönytta…

Inbjudan – seminarium om Affärsmöjligheter för Gröna Innovationer

Inbjudan – seminarium om Affärsmöjligheter för Gröna Innovationer 2007-11-28 Välkommen till en inspirerande dag med Affärsmöjligheter för Gröna Innovationer som tema. Jegrelius presenterar resultat av projekt inom området och privata som offentliga aktörer visar på förutsättningar och affärsmöjligheter för gröna innovationer. Läs mer i inbjudan för information om seminariet och anmälan. by

Välkommen att delta i tävlingen Miljöinnovation 2008!

2007-10-22 Intresset för miljöinnovationer ökar stadigt i takt med att de globala klimatproblemen blivit alltmer akuta. Genom att delta i tävlingen har Du möjlighet till att få finansiellt bidrag i form av stipendium samt hjälp med utveckling och affärskontakter. Tävla om 350 000 SEK i stipendier! Intresset för miljöinnovationer ökar stadigt i takt med att…