Jegreliusinstitutet upphör

Institutet upphörde Juni 2015 med ett undantag – Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi är fortfarande värd för projektet PVCfreeBloodBag Projekt som startades av Jegreliusinstiutet redovisas på projektets hemsida. by

Miljöbedömning Ny tallrik

Nu kan du läsa den förenklade och relativa miljöbedömningen, där en ny tallrik av i huvudsakligen förnyelsebara råvaror, jämförs med fem tallrikar av icke förnyelsebara råvaror. Den nya tallriken består av minst 85% PLA och de andra består av polykarbonat, melaminformaldehyd, Tritan, glas och porslin. Miljöbedömning Ny tallrik by

Miljöbedömning – Ny tallrik

Miljöbedömning Ny tallrik Miljöbedömningen bedömer miljöprestanda hos en ny tallrik jämfört med fem tallrikar. Syftet är att ge underlag som underlättar produktutveckling för företaget och samtidigt underlätta val av produkt för upphandling och inköp.   by

Monster under sängen – finns de?

Om du kommer till Länsbiblioteket den 9 december kl 18.30 får du veta mer om varför och hur du undviker de värsta monstren. Rädda barnen bjuder in er eftersom barnens rätt till en giftfri vardag är viktigt. Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län och andra har vi sedan mer än ett år tillbaka spridit kunskap om…

Giftfri vardag – finns den?

På kvällen den 1 december kan du som konsument få veta mer om hur du kan välja bort farliga ämnen. Tema: Badrummet, garderoben, kylskåpet och cocktaileffekten Under informationskvällen får du som privatperson och konsument ökad kunskap och konkreta tips hur du kan tänka i vardagen. Vi kommer även att berätta om lagstiftningen och den så…

Användartester av blodpåsar på gång

Under hösten kommer äntligen de PVC-fria blodpåsarna att utvärderas in-vitro på Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt startar tester som simulerar användningen av blodpåsar med hjälp av vatten. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för dessa användartester och de kommer att utföras på Östersunds sjukhus samt ytterligare fyra sjukhus. Läs mer här by

Nordic Center for Sustainable Healthcare

Den 28 maj är det kick-off för Nordic Center for Sustainable Healthcare i Malmö. Lena Stig är inbjuden att tala om de nya blodpåsarna. De andra talarna kommer från sjukvården i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Region Skåne samt Politecnico di Turino och Swecare. Kick-offen är samtidigt en avslutning på en innovationsagenda för hållbar sjukvård som tagits…

Att välja material med omsorg

En bedömning av en produkt med avseende på hälsa och miljö kan vara till nytta för både den som tillverkar produkten och den som funderar på att köpa produkten.Välkomna till Jamtlis Vårmarknad den 23 maj om du vill veta mer. Lena Stig kommer då att berätta om Jegreliusinstitutets miljöbedömningar med textil, trä och plast som exempel.…

Ny tallrik testas i Östersunds kommun

I samarbetsprojektet Ny tallrik initierat av Östersundsföretaget Blastic testas en ny tallrik på Linneans förskola i Östersunds kommun samt vid en grundskola på Gotland. Jegreliusinstitutet stöder projektet genom att dels göra en riskbedömning innan tallrikarna testas och dels göra en miljöbedömning. En miljöbedömning där en ny tallrik jämförs med befintlig tallrik samt ytterligare alternativa tallrikar. by

Riskbedömning – Ny tallrik

Syftet med riskbedömningen är att säkerställa att hälsorisker för barn och vuxna inte ökar vid användning av en ny tallrik. Den nya tallriken bedöms, utifrån dess materialsammansättning och verifikat från materialleverantör, vara minst lika säker som befintlig tallrik. Riskbedömning – Ny tallrik by

Sammanställning om Giftfria förskolor

Vi har träffat förskolechefer i länets alla kommuner för att sprida kunskap om vad andra, både regionalt och nationellt, kan och gör för att få förskolor utan farliga ämnen. Målet var även att fånga upp frågor och behov för att hitta ett sätt att tillsammans verka för giftfria förskolor. Vi skissar nu på ett samarbetsförslag…