Basturökning

Jämtlands län har unika förutsättningar att producera livsmedel med hög kvalitet. Rökning av livsmedel är en konserveringsteknik, som ger ett högt förädlingsvärde, med mycket gamla rötter i Jämtland och i övriga världen. Rökta produkter förknippas med livskvalitet och njutning, inte bara i Sverige utan världen över. Jegrelius skapade i projektet förutsättningar för vidareförädling av kött-, fisk- och ostprodukter från länet, genom utveckling av rökningstekniker på traditionellt Jämtländskt vis.

Huvudsyftet i projektet var att stärka regionens näringsliv, genom att vara ett stöd för utvecklingen av nya rökta produkter från fisk och andra baslivsmedel, baserade på traditionella metoder hämtade från Jegrelius kunskapsbank och från källor i regionen.

Projektets målsättning var att:
Arbeta för att utveckla nya rökta produkter, med utgångspunkten i den traditionella rökbastun.
Arbeta för att kvalitetssäkra rökprocessen, för att framställa hälsosamma och goda livsmedel med ett mervärde
Arbeta för att stödja företag och personer i länet som arbetar med att utveckla rökta livsmedel.

Projektet pågick under perioden 2006-11-01 – 2007-12-31 och finansiärer var Mål 1- regionala fonden och Jämtlands läns landsting.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather