Biogas på gårdsnivå

Projektet syftade till att ta fram projekteringsunderlag för biogasanläggningar på gårdsnivå och genomfördes tillsammans med en grupp lantbruksföretag. Målsättningen med biogasanläggningar på gårdsnivå är att möjliggöra energimässig självförsörjning inom lantbruken, en minskad användning av fossila bränslen, samt minskade utsläpp av metan och mindre lukt från gårdarnas gödselhantering.

Uppdragsgivare var länsstyrelsen i Jämtlands län.

Projektet pågick januari 2008 – december 2008

Kontaktperson för projektet: Sven Wadman

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather