Jegreliusinstitutet upphör

Institutet upphörde Juni 2015 med ett undantag – Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi är fortfarande värd för projektet PVCfreeBloodBag Projekt som startades av Jegreliusinstiutet redovisas på projektets hemsida. by

Miljöbedömning Ny tallrik

Nu kan du läsa den förenklade och relativa miljöbedömningen, där en ny tallrik av i huvudsakligen förnyelsebara råvaror, jämförs med fem tallrikar av icke förnyelsebara råvaror. Den nya tallriken består av minst 85% PLA och de andra består av polykarbonat, melaminformaldehyd, Tritan, glas och porslin. Miljöbedömning Ny tallrik by

Monster under sängen – finns de?

Om du kommer till Länsbiblioteket den 9 december kl 18.30 får du veta mer om varför och hur du undviker de värsta monstren. Rädda barnen bjuder in er eftersom barnens rätt till en giftfri vardag är viktigt. Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län och andra har vi sedan mer än ett år tillbaka spridit kunskap om…

Giftfri vardag – finns den?

På kvällen den 1 december kan du som konsument få veta mer om hur du kan välja bort farliga ämnen. Tema: Badrummet, garderoben, kylskåpet och cocktaileffekten Under informationskvällen får du som privatperson och konsument ökad kunskap och konkreta tips hur du kan tänka i vardagen. Vi kommer även att berätta om lagstiftningen och den så…

Användartester av blodpåsar på gång

Under hösten kommer äntligen de PVC-fria blodpåsarna att utvärderas in-vitro på Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt startar tester som simulerar användningen av blodpåsar med hjälp av vatten. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för dessa användartester och de kommer att utföras på Östersunds sjukhus samt ytterligare fyra sjukhus. Läs mer här by

Nordic Center for Sustainable Healthcare

Den 28 maj är det kick-off för Nordic Center for Sustainable Healthcare i Malmö. Lena Stig är inbjuden att tala om de nya blodpåsarna. De andra talarna kommer från sjukvården i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Region Skåne samt Politecnico di Turino och Swecare. Kick-offen är samtidigt en avslutning på en innovationsagenda för hållbar sjukvård som tagits…

Att välja material med omsorg

En bedömning av en produkt med avseende på hälsa och miljö kan vara till nytta för både den som tillverkar produkten och den som funderar på att köpa produkten.Välkomna till Jamtlis Vårmarknad den 23 maj om du vill veta mer. Lena Stig kommer då att berätta om Jegreliusinstitutets miljöbedömningar med textil, trä och plast som exempel.…

Vision och diskussion om samrötningsanläggning i Jämtland 14 april

Inbjudan till 1000 idéer och en planet #15 Tid: Tisdagen 14 april klockan 11:45-13:00 Plats: Designcentrum på Prästgatan 9 i Östersund Anmälan senast 12 april till karolina.natterlund@regionjh.se. Ange namn, e-post och eventuell specialkost. Talare: Anders Hjort, Biomil AB berättar om hur affärsmodeller och ägande i större samrötningsanläggningar ser ut i Sverige. Hur ofta är kommuner ägare? Och var kommer…

Ny tallrik testas i Östersunds kommun

I samarbetsprojektet Ny tallrik initierat av Östersundsföretaget Blastic testas en ny tallrik på Linneans förskola i Östersunds kommun samt vid en grundskola på Gotland. Jegreliusinstitutet stöder projektet genom att dels göra en riskbedömning innan tallrikarna testas och dels göra en miljöbedömning. En miljöbedömning där en ny tallrik jämförs med befintlig tallrik samt ytterligare alternativa tallrikar. by

Sammanställning om Giftfria förskolor

Vi har träffat förskolechefer i länets alla kommuner för att sprida kunskap om vad andra, både regionalt och nationellt, kan och gör för att få förskolor utan farliga ämnen. Målet var även att fånga upp frågor och behov för att hitta ett sätt att tillsammans verka för giftfria förskolor. Vi skissar nu på ett samarbetsförslag…

Jämtlands biogasbönder vinnare av Mittnordenkommitténs energipris 2014

Idag mottog de nio lantbrukare i Jämtland som byggt biogasanläggning på sina gårdar Mittnordenkommitténs energipris, Nordens Gröna Bälte 2014. Stort grattis från oss på Jegreliusinstitutet!!             Motiveringen löd: Nio jordbruksföretag i Jämtlands län har med stort mod och djärva satsningar framgångsrikt byggt sina egna biogasanläggningar på gården för rötning av gödsel…

Giftfri Jul – 27, 28 och 30 november

Inför årets julhandel gör Länsstyrelsen Jämtlands län, Mittuniversitetet, Jegreliusinstitutet och Landstinget Jämtlands län en satsning på information om diskussion om kemikalier i vår vardag och hur man kan undvika de värsta fällorna. Vi bjuder nu in till 3 seminarier. Anmälan senast 24 november, se Inbjudan Giftfri jul 2014 Är du privat person eller näringsidkare? Torsdag…

Biogaspotential med vassle – workshop hos Arla 17 oktober

Dags för en ny workshop om biogas! Den här gången diskuterar vi möjligheterna att öka biogasproduktionen med Arlas vasslepermeat. Carl-Åke i Haxäng berättar om sitt fullskaleförsök och Tomas berättar om labbförsök. Vi träffar också LRF mjölk och KRAV och pratar regler kring biogasproduktion och spridning av rötrester. Anmäl dig till ida.sjolund@jegrelius.se Läs mer: Inbjudan_Rötrester, regler och…

På Jamtli 21/9 om farliga ämnen i leksaker

Söndagen den 21 september mellan klockan 14-16.00 medverkar Jegrelius i ett event om farliga ämnen och kemikalier i leksaker. Du får veta var de finns och hur du kan göra för att undvika dem. Arrangemanget görs i samband med Jamtlis utställning Leklust som samlar leksaker från olika tider. Eventet är ett samarbete mellan MIUN (avd.…

Inbjudan till workshop om hygienisering av slaktavfall

Jegrelius projekt som jobbar med samordning av biogasaktörer bjuder in till en workshop för att diskutera lösningar att få till stånd en hygieniseringsanläggning eller steriliseringsanläggning för slaktrester i länet. Den 10 juni klockan 13.30 i Myckelåsen.  Vänligen se bifogat program för mer information. Bakgrunden är ett växande antal gårdbaserade biogasanläggningar i Jämtland som kan tänka sig ta emot…

Jegrelius hemsida byter plattform

Efter problem under en längre tid med intrång och tillhörande spamutskick via vår gamla hemsida byter Jegreliusinstitutet nu webbplattform. Den nya hemsidan lanseras idag. Den engelska versionen kommer inom kort. by

Jegrelius får pengar för biogassatsning

Länsstyrelsen Jämtlands län har beviljat medel till Jegrelius för att stödja biogasaktörer i länet. Projektet är tänkt att utvidga och komplettera det redan pågående projektet ”Jegrelius Utvecklingslabb” som redan arbetar tillsammans med biogasproducenter i länet. Under projekttiden ska minst 3 workshops och ett studiebesök arrangeras för att stötta biogasproducenter att öka sin biogasproduktion samt underlätta…

Läs om resultaten från Referensmiljöprojektet

Projektet ”Referensmiljöer för framtidens produkter” har nått sitt slut, men är också början på ett nytt arbetssätt som nu till och med kopieras av andra länder. Läs om vad som har åstadkommits under de här tre åren i skriften Goda exempel för framtidens produkter by

Välkommen till Åre sustainability summit 15-16 november 2013

Åre Sustainability Summit är en årlig samling för oss som försöker bygga samhället mer hållbart. Lördagen den 15 november ansvarar Jegrelius för programmet, och fungerar också som avslutningskonferens för projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Inspirerande föreläsningar av innovativa företag och politisk paneldebatt och mycket mer! Under konferensen finns även projektet och de deltagande företagens utställning…

Workshop nr5, 17-18 april 2013

Referensmiljöprojektets Workshop nr5, 17-18 april 2013 OBS PLATS Mid Sweden Science Park – U-Huset Campus Östersund Välkommen till den femte workshop i projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på tillvaratagande av närverket, möten med nyckelpersoner och framtid. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.…

Workhop 21-22 nov 2012

Referensmiljöprojektets Workshop nr4, 21-22 november 2012 Clarion Hotell i Östersund Välkommen till den fjärde och sista av planerade workshops i Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på offentlig upphandling och slutevenemang. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.   by

Referensmiljöprojektet på ECO NOW

Under helgen, 7-8 oktober, visar projektet ”Referensmiljöer för framtidens produkter” upp sig på Eco Now-mässan på Munchenbryggeriet i Stockholm. I montern visas de deltagande företagens produkter som antagits till projektet för sin höga miljöprestanda. Drygt 5000 intresserade företagare och privatpersoner förväntas besöka mässan för att lära sig mer om framtidens lösningar, både produkter och tjänster.…

EU-projekt för PVC-fria blodpåsar

 Pressmeddelande 27 juli 2011 The new Life+ project is a cooperation between industry and healthcare for a PVC-free Blood Bag. Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har tillsammans med fyra europeiska företag och Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats medel från EU:s miljöprogram Life+ för en PVC-fri blodpåse. – Projektet är ett samarbete mellan näringsliv och sjukvård med syfte…

Vi söker en ny medarbetare – en projektkommunikatör som vill arbeta för en giftfri miljö

Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi är en verksamhet inom Regionförbundet Jämtlands län som arbetar med att fasa ut farliga ämnen från produkter. Tillsammans med fyra företag och Karolinska Universitetssjukhus har vi beviljats EU-medel för att bana väg för PVC-fria blodpåsar. Vi söker nu dig som vill bli arbeta med kommunikation och administration inom…

Framtidens giftfria produkter visas upp

Företag från Australien, Kanada, Finland och Sverige visar framtidens giftfria produkter på Båtmässan. Tio av de mest intressanta teknikerna för att hålla båtskrov fria från påväxt visas upp i montern Ren botten utan gift på båtmässan, en del helt nya för den svenska marknaden. Läs pressmeddelande från 4 mars 2011 här: Framtidens giftfria produkter by

Hållbara miljötekniklösningar för båtlivet

Alternativ till giftiga båtbottenfärger och hållbara toalettavfallssystem Höst och tid att se om båten. Lagom till att båtfolket börja plocka upp sina dyrgripar för vinterförvaring på land publicerar Jegreliusinstitutet två nya rapporter angående fritidsbåtar. Båda behandlar de stora möjligheter som finns med hållbara miljötekniklösningar och hur dessa snabbare kan nå en marknadsintroduktion via en innovationsdriven…

Ny teknik inom båtbranschen spar tid, pengar och miljö

Båtlyftar, ”köra-upp-på-bryggor” och helautomatiserade båtborstar. Det är några av marknadens giftfria teknik- och affärskoncept när det gäller att hålla båtskrov fria från påväxt. Initiativet Ren botten utan gift har bjudit in tio av de mest intressanta koncepten till båtmässan Allt för sjön, en del helt nya för den svenska marknaden. Läs pressmeddelande från 14 februari 2011 här:Ny…

Höga halter av bisfenol A i svenska kvitton och sedlar

En ny svensk studie visar höga halter av bisfenol A i svenska kvitton och kvittoliknande produkter. Studien visar också att bisfenol A lossnar och ”smittar ned” omgivningen, t.ex. foder i plånböcker och sedlar. De analyserade kvittona innehåller i snitt 1,5 % bisfenol A vilket är 1000 gånger högre än vad som återfinns i nappflaskor av…

Teknikupphandling ska göra båtskrov rena utan gifter

Naturvårdsverket och Svenska Båtunionen är två av aktörerna bakom initiativet och nu inleds en kartläggning av vilka idéer och lösningar som finns idag och vilka krav kunderna har på en färdig produkt. Läs hela pressmeddelandet till initiativet Ren botten utan gifter. Pressmeddelande Renbotten 101012 by

Referensmiljöer för framtidens produkter

Projektet Referensmiljöer hjälper företag med produkter med hög miljöprestanda att kvalitetssäkra produkten och ge råd om marknadskommunikation. Vi söker fler företag till projektet! Anmäl intresse till Sven Wadman. Som del av projektet anordnar Jegrelius ett seminarium den 8-9 november, där tillverkande företag och kunder som är intresserade av produkter med hög miljöprestanda kan mötas. Anmäl dig här! by

Debattartikel i Ny Teknik

Erik Noaksson, verksamhetschef på Jegrelius, och Hans Nilsson, Four Fact AB, har tillsammans skrivit en debattartikel om innovationsupphandling publicerad i Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article764153.ece by

Artikel om Jegrelius

Ett nytt nummer av Green Solutions är ute nu Läs artikeln om Jegrelius här: Jegrelius_GreenSolutions_vol2 Hela tidningen hittar du här http://www.cleantechregion.com/ by

Jegreliusinstitutet samverkar med SVID’s Hållbarhetsguide!

Diskussioner om samarbete med SVID och Christer Ericson har inletts. Som ett första steg diskuteras möjligheten att arrangera SME-utbildningar ihop med fokus på design och materialval. Läs gärna mer om SVID’s arbete inom konceptet hållbarhetsguiden och den krönika som Erik Noaksson har skrivit påwww.hallbarhetsguiden.se ”Hållbar utveckling är konkret görande. För Jegreliusinstitutet handlar de om att…

Packaging Mid Sweden

Packaging Mid Sweden är ett innovationskluster som syftar till att ”stärka medlemsföretagen och regionala aktörer inom förpackningsrelaterad verksamhet, genom affärsutveckling, nätverksbyggande, forsknings- och utvecklingsprojekt och internationella relationer.” Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi återfinns i Packaging Mid Swedenskompetensmatris. Läs mer om Packaging Mid Sweden by