Jegrelius fortsätter samarbetet med tävlingen Miljöinnovation!

Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävlingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer skall ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års tävling har Jegrelius b.la. ambitionen att tillsammans med…

Projekt för en giftfri blodpåse

Vinnova satsar på Jegrelius projekt om att stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse. Jegrelius har blivit tilldelade medel av Vinnova för att driva fas 1 av en Innovationsupphandling av blodpåsar. Målet är att tillsammans med ett flertal landsting stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse och verktyget är innovationsupphandling. Projektet startar i oktober 2009 och fram…

Se reportage om SAV på CNN

CNN International uppmärksammar SAVTM i ett reportage om historien bakom SAV och dess användningsområden. CNN International har under en längre tid följt Peter Mosten i arbetet med SAV från björk till flaska. Reportaget visas i programmet World Report den 6 juni kl. 10.00, 18.30 samt 24.00. Programmet sänds även den 8 juni kl. 10.30 och den 9 juni kl. 05.00…

Vill du veta mer om Clean Tech?

Anmäl dig till en utbildnings- och informationsdag om konceptet framgång genom Clean Tech. Handelskammaren Mittsverige med samarbetspartners bjuder in politiker, beslutsfattare och andra som vill inspireras och lära sig mer om Clean Tech. Mer information hittar du i inbjudan. Läs inbjudan här: Vad är Clean Tech 10 juni 2009 by

Uppföljningen av Workshop Smartare Produktval

Jegrelius tackar alla deltagare i Workshop Smartare Produktval för ett lyckat evenemang. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta läsa dokumentationen från Workshopen. Fokus för workshopen var Kemikaliesubstitution i produkter, hur man kan arbeta med detta och hur man får det lönsamt. Företrädare från offentliga och privata arenor samlades för att ta del av föreläsningar om…

Miljöinnovation 2009

Jegrelius fortsätter sitt samarbete med tävlingen Miljöinnovation 2009. Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävllingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer ska ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års…

Tävlingen Miljöinnovation – skapar möjligheter

Har du en av de Idéer eller innovationer som kommer att förändra världen? Finanskris – klimathot – strukturförändring, betydelsen av att utveckla och uppmärksamma miljöinnovationer blir viktigare för varje dag som går. Nu hoppas vi att du blir en del i arbetet med att skapa nya, framgångsrika produkter och tjänster som minskar de globala miljö- och klimatproblemen! Den nationella…

Jegrelius fortsätter samarbetet med tävlingen Miljöinnovation!

Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävlingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer skall ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års tävling har Jegrelius b.la. ambitionen att tillsammans med…

Finaldags för tävlingen Miljöinnovation 2008

2008-03-20 Intresset för miljöinnovationer ökar stadigt i takt med att de globala miljö- och klimatproblemen blir alltmer akuta. Världsmarknaden för miljöteknik, eller cleantech, är redan i dag stor och förväntas enligt OECD omsätta omkring 6 000 miljarder kronor 2010. Till årets tävling Miljöinnovation 2008 har kvaliteten på bidragen varit osedvanligt hög, både vad gäller miljönytta…

Inbjudan – seminarium om Affärsmöjligheter för Gröna Innovationer

Inbjudan – seminarium om Affärsmöjligheter för Gröna Innovationer 2007-11-28 Välkommen till en inspirerande dag med Affärsmöjligheter för Gröna Innovationer som tema. Jegrelius presenterar resultat av projekt inom området och privata som offentliga aktörer visar på förutsättningar och affärsmöjligheter för gröna innovationer. Läs mer i inbjudan för information om seminariet och anmälan. by

Välkommen att delta i tävlingen Miljöinnovation 2008!

2007-10-22 Intresset för miljöinnovationer ökar stadigt i takt med att de globala klimatproblemen blivit alltmer akuta. Genom att delta i tävlingen har Du möjlighet till att få finansiellt bidrag i form av stipendium samt hjälp med utveckling och affärskontakter. Tävla om 350 000 SEK i stipendier! Intresset för miljöinnovationer ökar stadigt i takt med att…

Jegrelius får uppdrag av Nordiska Ministerrådet

2007-02-07 Jegrelius samarbetar med nordiska partners i uppdrag för Nordiska Ministerrådet Jegrelius har i ett konsortium med norska Grip och danska PlanMiljö fått uppdraget av Nordiska Ministerrådet att kartlägga existerande erfarenheter och ta fram förslag på åtgärder för att utveckla teknikupphandling i Norden. Genom detta uppdrag så positionerar sig Jegrelius ytterligare som ett svenskt kunskapscentrum…

Miljömålsrådet finansierar projekt vid Jegrelius

2007-01-17 Jegrelius tar fram metoder för att nå miljömålet En giftfri miljö. Miljömålsrådets styrelse, bestående av 15 generaldirektörer för centrala myndigheter, har beslutat att medfinansiera Jegrelius projekt Teknikupphandling för en giftfri miljö. Projektet, som tar fram verktyg för att nå det nationella miljömålet En giftfri miljö, kan därmed ytterligare fördjupa analyserna av kemiska ämnen /…

Svenska FSC ger uppdrag till Jegrelius

2006-12-15 Jegrelius engageras i frågan om att nå ett kemikaliefritt skogsbruk. Ulf von Sydow vid Jegrelius har fått uppdraget av Svenska Forest Stewardship Council (FSC) att representera miljöintresset i en tvistenämnd gällande kemikalieanvändning i skogsbruket tillsammans med en representant från det ekonomiska intresset (skogsnäringen) och en från det sociala intresset. Enligt FSC´s kriterier skall kemikalieanvändningen…

Jegrelius på Jamtli julmarknad

Jegrelius på Jamtli julmarknad 2006-12-05 Välkommen att besöka Jegrelius utställning på Jamtli Julmarknad med temat: Framtidens gröna produkter 8 -10 december, Jamtli, Östersund. Framtidens gröna produkter 8 -10 december, Jamtli, Östersund Miljöteknik är ett snabbt växande exportområde. Jämtland har en stark kompetens inom miljöområdet. Hur tar Jämtland vara på möjligheterna att vara en motor i…

Miljöinnovation 2006

2006-12-05 Finalisterna är utsedda – 350 000 kronor i stipendier till miljöinnovationer! Årets finalstipendiater har i hård konkurrens utsetts av juryn för MiljöInnovation 2006. En nationell jury har bedömt tävlingsbidragen, bland annat utifrån det unika med idén, miljönytta och ekonomisk nytta. Tidigare pristagare framhåller att tävlingen har skapat bra uppmärksamhet kring deras innovation och att…

Jegrelius startar projekt om rökning

2006-07-04 Jegrelius har beviljats medel från Eu:s strukturfonder för ett projekt gällande rökning. Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften och förädlingsvärdet av rökta livsmedel från Jämtlands län. Ökad konkurrenskraft och förädlingsvärde av rökta livsmedelsprodukter från Jämtlands Län. Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att stärka varumärket ”Basturökt” i Jämtland genom att utveckla metoder för rökning…

Teknikupphandling

2006-07-04 Under 2006-2007 deltar Jegrelius i ett teknikupphandlingsprojekt för substitution av hälso- och miljöfarliga ämnen. Projekt teknikupphandling för substitution för hälso- och miljöfarliga ämnen Syfte: Projektet syftar till att bygga upp kunskaper om teknikupphandling som metod för substitution av hälso- och miljöfarliga ämnen. Det kunnande som byggs upp i projektet kan tillsammans med den kunskap…

Resultat från Jegrelius-studie om ”Barnens Hus-branden” visar på behovet av ökad kunskap om farliga ämnen i produkter

2006-02-06 I studien som genomförts av Peter Mosten, Jegrelius, presenteras utredningen av de ämnen som återfanns efter branden och möjliga källor till de anmärkningsvärt höga halterna av tex. olika bromerade flamskyddsmedel och dioxiner. I rapporten har ett förslag utarbetats om ett toxikologiskt informationssystem med syfte att underlätta bedömningar av ämnen i varor och produkter. Peter…

Jegrelius hjälper till vid utveckling av naturresurser och hållbar livsmedelsproduktion i SIDA-projekt i Chile

2006-01-23 Dag Hartman från Jegrelius befinner sig tillsammans med Stefan Lind, JiLU, i dagarna i Chile för att bistå med kunskap och idéer om småskalig livsmedelsförädling, hållbar utveckling av naturresurser och ekoturism. Tillsammans ingår Dag Hartman, Jegrelius, och Stefan Lind, JiLU, i ett projekt som finansieras av SIDA tillsammans med exportrådet i Chile samt Arauco…

Artikel om Jegrelius verksamhet i JiLU-tidning

2006-01-18 JiLU, Jämtlands läns institut för Landsbygdsutveckling, gav den 9 januari ut en tidning som beskriver de verksamheter som bedrivs inom institutet. Här återfinns tre artiklar om Jegrelius pågående arbete med bla. grön upphandling och grön produktutveckling. Tidningen gick med som bilaga i de lokala dagstidningarna ÖstersundsPosten och Länstidningen. Läs artiklarna om Jegrelius: Jegrelius Forskningscenter –…

Jegrelius på Open Days i Bryssel 10-13 oktober

2005-09-23 Tillsammans med Mid Sweden Office håller Jegrelius seminarier under Open Days 10-13 oktober i Bryssel. Temat är grön upphandling med fokus på kemikaliesubstitution som en drivkraft för en miljödriven tillväxt. Här kan du läsa presentation av Jegrelius arbete om kemikaliesubstitution och om hur grön upphandling och grön innovation- och produktutveckling kan leda till hållbar…