Eko-effektiva produkter

Projektet pågick under perioden 2006-03-01 – 2007-12-31 och övriga finansiärer utöver Mål 1- regionala fonden var:
Jämtlands läns landsting
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Östersunds kommun
Åre kommun
Krokoms kommun
Sparbanksstiftelsen
Hushållningssällskapet i Jämtlands län
Trångsviksbolaget AB
Lantbrukarnas RiksFörbund (LRF)

Kemispill Noll
Projekt Kemispill Noll ingick som en aktivitet i projektet Eko-effektiva produkter (se ovan). Syftet med projektet var att ta fram metoder för bättre kemikaliehantering inom företag och verksamheter. I projektet används Odenskogs Företagsstad, som utgörs av närmare 240 företag och verksamheter, som pilotområde. Aktiviteten pågick under 2006.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather