Förstudie blodpåsar

Innovationsupphandling blodpåsar

Målet var att tillsammans med ett flertal landsting stimulera utvecklingen av ett giftfritt alternativ till dagens blodpåse och verktyget var innovationsupphandling. Innovationsupphandling, att upphandla något som inte finns på marknaden, blir kraftfull genom att en beställargrupp ställer gemensamma krav. I projektet ingick att detaljstudera hur en innovationsupphandling bäst ska genomföras utifrån lagstiftning och marknadens innovationspotential för att uppnå önskade effekter. Projektet finansierades av Vinnova och drevs av Jegrelius mellan oktober 2009 och september 2010.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather