Kompetens

scene_varaerbjudanden

 

Jegrelius är ett miljökompetenscenter och en oberoende aktör utan vinstintresse. Vi arbetar för en giftfri miljö tillsammans med företag, landsting, kommuner och allmänhet genom:

  • Ledning av utvecklingsprojekt
  • Rådgivning inom området farliga ämnen och material
  • Miljöbedömning av produkter enligt Jegreliusmodellen
  • Kontakter och nätverk
  • Vägar till finansiering

Ledning av utvecklingsprojekt

Vi har mångårig erfarenhet av att initiera och formulera projekt, söka projektmedel samt driva projektet från start till slut. Har du uppslag till projekt som kan kopplas till Jegrelius verksamhet och som med fördel drivs av en oberoende aktör? Ta gärna kontakt med oss. Kanske är det läge att samarbeta!

Rådgivning inom området farliga ämnen och material

Jegrelius har hög kompetens inom kemi, toxikologi och miljödriven företagsutveckling. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och vägledning för att ”komma vidare” med en viss fråga som rör Jegrelius verksamhetsområde. Du som vill ha rådgivning kan vara såväl företagare som anställd inom offentlig sektor.

Miljöbedömning av produkter enligt Jegreliusmodellen

På Jegreliusinstitutet arbetar vi för att stimulera efterfrågan och utbud av giftfria produkter. Vi vill bidra till trygga, giftfria miljöer i människors vardag. Vi arbetar med att bedöma hälso- och miljöprestanda för olika produkter, vi identifierar farliga ämnen och hittar lämpliga alternativ till dessa ämnen.

I foldern om jegreliusmodellen beskriver vi de värderingar som ligger till grund för vårt arbetssätt. Här kan du läsa om vad vi står för, hur vi tänker och hur vi gör våra bedömningar.
Ladda ner Jegreliusmodellen här.

Kontakter och nätverk

För att nå framgång är kontakter en nödvändighet. Jegrelius erbjuder sitt nätverk inom såväl företagsvärlden som offentligheten och akademin.

Vägar till finansiering

Jegrelius har god kännedom om projektmedel och annan extern finansiering som finns att söka samt lång erfarenhet av att skriva ansökningar.

Alla idéer och förfrågningar om rådgivning går genom en obligatorisk beslutsprocess. Processen är ett sätt att nå framgångsrika resultat på ett säkert sätt. Genom att kvalitetssäkra besluten sparar vi resurser för samtliga parter.

Läs mer om vårt sätt att arbeta i Jegrelius presentationsfolder

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather