Ida Sjölund

E-post: ida.sjolund@jegrelius.se
Telefon: 070-219 31 29

Ida Porträtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida är utbildad ekoingenjör på avd. Ekoteknik, Mittuniversitetet med en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap. Hon arbetar i projektet Jegrelius Utvecklingslabb dels med laborativt arbete där hon bland annat utför och analyserar BMP-tester (bio methane potential), dels hon ansvarar för ett utåtriktat uppdrag mot regionens näringsliv för uppbyggande av nätverk och samarbetsformer med utvecklingslabbet som gemensam plattform.

Erfarenheter: Ida har tidigare arbetat som projektansvarig och verksamhetsledare för den ideella föreningen Miljöbron i Västra Götalandsregionen och har därmed flerårig erfarenhet av att mäkla kontakter mellan näringsliv och högskola primärt inom området miljö och hållbar utveckling.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinfacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather