Ida Sjölund

Ida arbetar idag med andra åtaganden inom Region Jämtland Härjedalen och nås på:
E-post: ida.sjolund@regionjh.se
Telefon: 070-219 31 29

Ida Porträtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida är utbildad ekoingenjör på avd. Ekoteknik, Mittuniversitetet med en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap. Hon ansvarar för samordning av biogasfrågor och uppbyggande av nätverk och samarbetsformer inom näringsliv och andra regionala aktörer för en miljödriven samhällsutveckling.

Erfarenheter: Ida har tidigare arbetat som projektansvarig och verksamhetsledare för den ideella föreningen Miljöbron i Västra Götalandsregionen och har därmed flerårig erfarenhet av att mäkla kontakter mellan näringsliv och högskola primärt inom området miljö och hållbar utveckling.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather