Lena Stigh

E-post: lena.stigh@jegrelius.se
Telefon: 070-699 27 30

Lena Porträtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Stigh är projektledare för PVCfreeBloodBag och deltar i andra projekt som rör ekoinnovationer och farliga ämnen i varor. Miljöbedömningar, utredningar och föreläsningar är några av aktiviteterna.

Lena är organisk kemist med en filosofie magisterexamen från Uppsala Universitet. I studierna ingick förutom kemi, miljörätt, biologi, geologi, även idé och lärdomshistoria. Lena har sedan vidareutbildat sig inom projektledning, försöksplanering, multivariat dataanalys, arbetsmiljöfrågor och polymerkemi.

Lena har arbetat mer än 12 år inom forskning och utveckling med anknytning till biokemi och polymerkemi. Arbetet har inneburit bland annat syntes och karakterisering av biosensorytor, elektroforesgeler, kromatografimedia samt polymersfärer på företagen Biacore, GE Healthcare och Expancel.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather