Tomas Östberg

Tomas Östberg har avslutat sin tjänst på Jegreliusinstitutet. Tomas arbetar nu som Utvecklingschef på RecondOil.

De nya kontaktuppgifter hittar Ni på www.recondoil.com

Tomas_Ostberg_portratt

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Östberg var ansvarig för Jegrelius Utvecklingslaboratorium samt utförde miljöbedömningar av produkter och kemikalier. Tomas är Miljökemist/Miljövetare med utbildning framförallt från Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall, men även från Den Kgl Veterinaer- og Landbohöjskolen i Köpenhamn. Tomas är PhD i kemi med inriktning på miljökemi och marksanering, samt har en Fil Kand. i Ekoteknik.

Erfarenheter: Tomas har under 1999-2006, parallellt med forskarstudier, varit verksam som miljökonsult på KemiTekniskt Centrum och Ljunga Lab AB, med uppdrag inom ekotoxikologi, miljöbedömning, miljömärkning m.m.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather