Om oss

scene_profilomraden

Organisation

Jegreliusinstitutet är en del av Region Jämtland Härjedalen och tillhör enheten Livsmiljö och attraktion. Jegreliusinstitutet tillhörde tidigare Regionförbundet Jämtlands län och dessförinnan Jämtlands läns landsting. Dessa två organisationer gick samman år 2015 och bildade Region Jämtland Härjedalen. Jegreliusinstitutet är värd för projektet PVCfreeBloodBag, men upphörde som institut under sommaren 2015.

Verksamhetsidé

Tillsammans med offentlig sektor, konsumenter och företag stimulerar vi efterfrågan och produktion av giftfria och hållbara produkter. Det gör vi genom utvecklingsprojekt, rådgivning och samverkan. Visionen är att skapa tryggare miljöer i människors vardag.

I foldern om Jegreliusmodellen beskriver vi de värderingar som ligger till grund för vårt arbetssätt. Här kan du läsa om vad vi står för, hur vi tänker och hur vi gör våra bedömningar.

Tillämpad Grön kemi

Tillämpad Grön kemi innebär för oss att produkter designas och tillverkas med så låg miljöbelastning sätt som möjligt, med fokus på de kemiska processerna. Genom att undvika farliga ämnen i produktionen och nyttja förnyelsebara råvaror minskas mängden farliga ämnen i människors vardag och vi kommer närmare ett hållbart samhälle.

Jegrelius stimulerar ökad efterfrågan och utbud av nya giftfria produkter med hög miljöprestanda. På så sätt får vi produkter som är säkrare för både människor och miljön. Läs mer här.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather