Historia

Jegreliusinstitutet är inspirerat av den framlidne kemiingenjören och industrimannen Gunnar Jegrelius som var en av pionjärerna inom området miljöanpassad produktutveckling.

Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete, kombinerat med god kännedom om kemikalier och dess miljö- och hälsoeffekter, lyckades Gunnar ligga steget före lagstiftning och allmän opinion vilket gjorde hans produkter marknadsledande. Recepten på hans miljövänliga rengöringsmedel används än idag. Läs mer om Gunnar Jegrelius

Gunnar Jegrelius lämnade efter sig ett arkiv, med 6 miljoner dokument om farliga ämnen och möjliga substitut för dessa. Arkivet finns idag tillgängliggjort och ägs av Jegrelius.

Idag drivs verksamheten i Gunnar Jegrelius anda. Miljöteknikområdet Giftfri Miljö med produktion, profilering och försäljning av produkter fria från farliga ämnen är idag ett innovationsområde för Jämtlands län och regionens företag.

Det finns ett flertal spjutspetsföretag i regionen Jämtland/Västernorrland inom olika branscher, exempelvis frilufts- och rengöringsprodukter. Ett ökat stöd till dessa företag och till entreprenörer med nya innovationer, utgör därmed en stor potential och möjlighet för en miljödriven regional utveckling och tillväxt i Jämtlands län.

Om Jegrelius Arkiv

Donationen av Gunnar Jegrelius Forskningsarkiv från hans företag Glykocid Research AB utgörs idag av cirka 6 miljoner dokument motsvarande 800 hyllmeter material. Materialet sträcker sig från 1600-talet till år 1981 och innehåller många unika dokument, framförallt från 1966 och bakåt i tiden.

Som inspirationskälla för innovatörer och företag som ser affärsvärden med att utveckla produkter fria från farliga ämnen vet vi att arkivet kan vara en guldgruva. Vår bedömning är också att materialet är så pass rikt att en eller flera doktorsavhandlingar inom ämnet miljöhistoria skulle kunna vara möjligt.

Från den 1 januari 2015 äger Stiftelsen Jamtli Jegrelius arkiv. För mer information vänligen kontakta avdelningschefen för Samlingar & Kulturmiljö, Christina G. Wistman.
 christina.wistman@jamtli.com

Arkivets innehåll

Arkivets systematik av dokument inriktade på tillämpad produktutveckling, med fokus på ämnens farlighet, är helt unik. Kärnområden i arkivet är tvärvetenskaplig kunskap inom växtkemi, naturprodukter och moderna syntetiska kemikalier med fokus på analytisk kemi, toxikologi och riskbedömning.

Faktadokumenten är systematiserade tillsammans med enskilda produkter och uppslag till nya innovativa lösningar utifrån ämnens funktion och kända farlighet. Produktgrupper som är särskilt rikt representerade i arkivet är detergenter, kosmetika, hygienprodukter och livsmedel av olika slag.

Arkivet innehåller bland annat:

  •  8000 handböcker om olika ämnen
  • 1000-tals olika interna utredningar från Glykocid Research AB kompletterat med rapporter från myndigheter, organisationer och företag världen över
  • 4000 monografier om cirka 50 000 tekniska substanser tillverkade i större mängder än 500 kg per år
  • 300 särskilda substansmonografier

Ett gott exempel från Arkivet

När ekoingenjören Peter Mosten i slutet av 80-talet arbetade på Mitthögskolan med att utveckla ett söksystem för att hitta information i Jegrelius Arkiv kom han i kontakt med en mycket gammal receptur på en dryck baserat på björksav.

Efter flera års produktutvecklingsarbete finns nu det Jämtländska mousserande björksavsvinet SAV till försäljning. Företaget har förlagt sin produktion på Frösön, Jämtland. Du kan hitta mer information om företaget och historien bakom produkten på deras hemsida .

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather