Ren botten utan gift

Alternativ till giftiga båtbottenfärger och hållbara toalettavfallssystem

Höst och tid att se om båten. Lagom till att båtfolket börja plocka upp sina dyrgripar för vinterförvaring på land publicerar Jegreliusinstitutet två nya rapporter angående fritidsbåtar. Båda behandlar de stora möjligheter som finns med hållbara miljötekniklösningar och hur dessa snabbare kan nå en marknadsintroduktion via en innovationsdriven teknikupphandling.

Ett av områdena är alternativ till att bottenmåla sin båt där ett stort intresse finns för alternativa lösningar. Många båtägare verkar helt sonika ha ledsnat på dagens bottenfärger och de kvalitetsbrister de har. Rapporten visar bland annat att det redan idag finns många bra innovationer med positiv utvecklingspotential men att ett teknikskifte bort från färgerna kan hotas av bristande neutralitet i statens investeringsstöd.

Ladda ner rapporten Förstudie Innovationsupphandling Ren båtbotten

Avfall till sjöss är ett annat miljöproblem och toalettlösningar är ett aktuellt ämne då en ny lag träder i kraft 2014. Då får inga båtar släppa ut toalettavfall i vattnet. Även denna rapport visar att ny miljöteknik finns tillgänglig som idag är tämligen okänd, ex. icke vattenspolande förbränningstoaletter. Dessa tekniker har stor utvecklingspotential och kan underlätta att den nya lagen bättre efterlevs.

Ladda ner rapporten Hållbar toalettavfallshantering 2011

Ren botten utan gift har kartlagt marknaden för att ta redan på vilka giftfria tekniker som finns för att hålla båtars skrov fria från påväxt. Tio av de mest spännande teknikerna presenterades på båtmässan Allt för sjön, en del helt nya för den svenska marknaden.

Följande affärskoncept presenterades:
– The AirBerth Boat Lifting System, från AirBerth Marketing i Australien(www.airberth.com)
– The Antifoulingdock från Kanada (www.wix.com/antifouling/dock)
– Båtlyften, från GreenMarine HB (www.greenmarine.se)
– Sunstream Båtlyftar, från Sunstream Boatlifts Nordic (www.sunstreamboatlifts.se)
– Cleanboat Protectorduk, från Cleanboatprotector Sweden AB (www.cleanboatprotector.se)
– Jussi Båtlyft, från Adatto Oy i Finland (ruotsi.venenostin.com)
– Advanced Dry Docking Technology, från Sea Pen i Australien. (www.seapen.com.au)
– Versa dock, från We Trade International AB (www.wetrade.se)
– Bigwash, från Rentunder AB (www.rentunder.se)
– Neptune Formula från Ekomarine (www.ekomarine.se)

Initiativet Ren botten utan gift syftar till att lägga grunden för en kommande teknikupphandling som samlar många mindre kunder i en beställargruppering vars köpkraft är så stor att den kan attrahera leverantörer att ta tekniksprång. Upphandlingstekniken användes framgångsrikt av Energimyndigheten på 1990-talet. Då för att snabba på marknadsintroduktion av energieffektivare teknik t.ex. värmepumpar och vitvaror.

Ren botten utan gift finansieras av Naturvårdsverket. Projektledare är Jegrelius – institutet för tillämpad grön kemi.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather