Alternativ till giftiga båtbottenfärger

Det finns ett stort intresse att finna alternativa lösningar till att bottenmåla sin båt med giftiga färger. Många båtägare verkar helt sonika ha ledsnat på dagens bottenfärger och de kvalitetsbrister de har. Rapporten visar bland annat att det redan idag finns många bra innovationer med positiv utvecklingspotential men att ett teknikskifte bort från färgerna kan…

Debattartikel i Ny Teknik

Erik Noaksson, verksamhetschef på Jegrelius, och Hans Nilsson, Four Fact AB, har tillsammans skrivit en debattartikel om innovationsupphandling publicerad i Ny Teknik. http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article764153.ece by