Jegrelius hemsida byter plattform

Efter problem under en längre tid med intrång och tillhörande spamutskick via vår gamla hemsida byter Jegreliusinstitutet nu webbplattform. Den nya hemsidan lanseras idag. Den engelska versionen kommer inom kort. by

Artikel om Jegrelius

Ett nytt nummer av Green Solutions är ute nu Läs artikeln om Jegrelius här: Jegrelius_GreenSolutions_vol2 Hela tidningen hittar du här http://www.cleantechregion.com/ by

Jegrelius fortsätter samarbetet med tävlingen Miljöinnovation!

Jegrelius har sedan några år aktivt deltagit som samarbetspartner i tävlingen Miljöinnovation vars syfte är att visa upp och göra Svenska Miljöinnovationer kända för en bred publik. Syftet är att företag och innovatörer skall ges stöd och råd i sin utveckling mot kommersiell produkt. I 2009 års tävling har Jegrelius b.la. ambitionen att tillsammans med…

Se reportage om SAV på CNN

CNN International uppmärksammar SAVTM i ett reportage om historien bakom SAV och dess användningsområden. CNN International har under en längre tid följt Peter Mosten i arbetet med SAV från björk till flaska. Reportaget visas i programmet World Report den 6 juni kl. 10.00, 18.30 samt 24.00. Programmet sänds även den 8 juni kl. 10.30 och den 9 juni kl. 05.00…

Jegrelius får uppdrag av Nordiska Ministerrådet

2007-02-07 Jegrelius samarbetar med nordiska partners i uppdrag för Nordiska Ministerrådet Jegrelius har i ett konsortium med norska Grip och danska PlanMiljö fått uppdraget av Nordiska Ministerrådet att kartlägga existerande erfarenheter och ta fram förslag på åtgärder för att utveckla teknikupphandling i Norden. Genom detta uppdrag så positionerar sig Jegrelius ytterligare som ett svenskt kunskapscentrum…

Jegrelius på Open Days i Bryssel 10-13 oktober

2005-09-23 Tillsammans med Mid Sweden Office håller Jegrelius seminarier under Open Days 10-13 oktober i Bryssel. Temat är grön upphandling med fokus på kemikaliesubstitution som en drivkraft för en miljödriven tillväxt. Här kan du läsa presentation av Jegrelius arbete om kemikaliesubstitution och om hur grön upphandling och grön innovation- och produktutveckling kan leda till hållbar…