EU-projekt för PVC-fria blodpåsar

 Pressmeddelande 27 juli 2011 The new Life+ project is a cooperation between industry and healthcare for a PVC-free Blood Bag. Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har tillsammans med fyra europeiska företag och Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats medel från EU:s miljöprogram Life+ för en PVC-fri blodpåse. – Projektet är ett samarbete mellan näringsliv och sjukvård med syfte…

Vi söker en ny medarbetare – en projektkommunikatör som vill arbeta för en giftfri miljö

Jegrelius – Institutet för tillämpad Grön kemi är en verksamhet inom Regionförbundet Jämtlands län som arbetar med att fasa ut farliga ämnen från produkter. Tillsammans med fyra företag och Karolinska Universitetssjukhus har vi beviljats EU-medel för att bana väg för PVC-fria blodpåsar. Vi söker nu dig som vill bli arbeta med kommunikation och administration inom…

Projekt för en giftfri blodpåse

Vinnova satsar på Jegrelius projekt om att stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse. Jegrelius har blivit tilldelade medel av Vinnova för att driva fas 1 av en Innovationsupphandling av blodpåsar. Målet är att tillsammans med ett flertal landsting stimulera utvecklingen av en giftfri blodpåse och verktyget är innovationsupphandling. Projektet startar i oktober 2009 och fram…