Miljöbedömning av produkter

Under 2010-2013 drev av Jegreliusinstitutet projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. En viktig del i det projektet var att utföra oberoende miljöbedömningar av de deltagande företagens produkter. Nedan presenteras de 19 deltagande företagen och respektive miljöbedömning som gjorts. Jegreliusinstitutet arbetar nu för att på löpande basis kunna jobba vidare med att miljöbedöma produkter och tjänster. Miljöbedömningar…

Läs om resultaten från Referensmiljöprojektet

Projektet ”Referensmiljöer för framtidens produkter” har nått sitt slut, men är också början på ett nytt arbetssätt som nu till och med kopieras av andra länder. Läs om vad som har åstadkommits under de här tre åren i skriften Goda exempel för framtidens produkter by

Goda exempel – Referensmiljöer för framtidens produkter 2013

Denna skrift lyfter de goda exemplen vilka är ett resultat av EU-projektet Referensmiljöer för framtidens produkter som genomfördes av Jegreliusinstitutet mellan 2010 och 2013. Projektets syfte var att stödja små och medelstora företag med kvalitetssäkring av deras produkters miljöprestanda samt hur produktens miljövärden kan kommuniceras mot kund. Syftet är också att underlätta för företagen att visa upp…

Välkommen till Åre sustainability summit 15-16 november 2013

Åre Sustainability Summit är en årlig samling för oss som försöker bygga samhället mer hållbart. Lördagen den 15 november ansvarar Jegrelius för programmet, och fungerar också som avslutningskonferens för projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Inspirerande föreläsningar av innovativa företag och politisk paneldebatt och mycket mer! Under konferensen finns även projektet och de deltagande företagens utställning…

Workshop nr5, 17-18 april 2013

Referensmiljöprojektets Workshop nr5, 17-18 april 2013 OBS PLATS Mid Sweden Science Park – U-Huset Campus Östersund Välkommen till den femte workshop i projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på tillvaratagande av närverket, möten med nyckelpersoner och framtid. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.…

Workhop 21-22 nov 2012

Referensmiljöprojektets Workshop nr4, 21-22 november 2012 Clarion Hotell i Östersund Välkommen till den fjärde och sista av planerade workshops i Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på offentlig upphandling och slutevenemang. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.   by

Referensmiljöprojektet på ECO NOW

Under helgen, 7-8 oktober, visar projektet ”Referensmiljöer för framtidens produkter” upp sig på Eco Now-mässan på Munchenbryggeriet i Stockholm. I montern visas de deltagande företagens produkter som antagits till projektet för sin höga miljöprestanda. Drygt 5000 intresserade företagare och privatpersoner förväntas besöka mässan för att lära sig mer om framtidens lösningar, både produkter och tjänster.…

Referensmiljöer för framtidens produkter

Projektet Referensmiljöer hjälper företag med produkter med hög miljöprestanda att kvalitetssäkra produkten och ge råd om marknadskommunikation. Vi söker fler företag till projektet! Anmäl intresse till Sven Wadman. Som del av projektet anordnar Jegrelius ett seminarium den 8-9 november, där tillverkande företag och kunder som är intresserade av produkter med hög miljöprestanda kan mötas. Anmäl dig här! by