Workshop nr5, 17-18 april 2013

Referensmiljöprojektets Workshop nr5, 17-18 april 2013 OBS PLATS Mid Sweden Science Park – U-Huset Campus Östersund Välkommen till den femte workshop i projektet Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på tillvaratagande av närverket, möten med nyckelpersoner och framtid. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.…

Workhop 21-22 nov 2012

Referensmiljöprojektets Workshop nr4, 21-22 november 2012 Clarion Hotell i Östersund Välkommen till den fjärde och sista av planerade workshops i Referensmiljöer för framtidens produkter. Workshopen pågår under två dagar och fokus ligger på offentlig upphandling och slutevenemang. Workshopen är kostnadsfri. Deltagare: Alla deltagare i projektet, referensgruppen samt särskilt inbjudna.   by