Utveckling av lokala produkter

Målet var att ta fram en väl specificerad arbetsmodell för regional utveckling av eko-effektiva produkter, med kunskap från Jegrelius forskningscenter i kombination med modern vetenskap, teknik och en unik kunskap kring lagstiftning och övriga faktorer som styr marknadens utveckling.

Projektet pågick under 2007-04-01 – 2007-12-31 och finansierades gemensamt av EU:s Mål 1- regionala fonden Jämtlands läns landsting.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather