Giftfri vardag

Under 2014 påbörjades ett samarbete tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län, med flera, för att informera om farliga ämnen i varor. Tre seminarier hölls under rubriken Giftfri jul.

27 nov på Storsjö teatern för allmänhet och näringsliv

28 nov under en heldag på Clarion hotell för offentlig verksamhet

30 november på Östersunds bibliotek för allmänhet

Inbjudan och program hittar du här

Under 2015 fortsatte informationssatsningen under namnet Giftfri vardag – finns den?

Aktiviteterna syftar till att uppmärksamma hur vi varje dag utsätts för och undviker farliga ämnen som kan påverka vår hälsa och miljö.  Föreläsningar och seminarier hölls

7 november under hållbarhetskonferensen Åre Sustainability Summit i Åre

11 november på Jämtlands gymnasium för elever och lärare

1 december på Storsjöteatern för allmänhet

samt på inbjudan av Rädda barnen den 9 december på Östersunds bibliotek Monster under sängen – finns de?

Här kan du ladda ned 10 tips från Länsstyrelsens hemsida.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather