Ny tallrik

I projektet Ny tallrik samarbetar Jegreliusinstitutet med nystartade företaget Blastic och Östersunds kommun för att testa en ny produkt.

Projektet initierades av Magnus Rindberg vid Blastic och Bjarne Höström vid Polymerfront AB under januari 2014, efter att de identifierat ett behov att ersätta polykarbonattallrikar i vissa regioner.

Projektet finansierades av Länsstyrelsen Jämtlands län via så kallad innovationscheck och via projekt Utvecklingslaboratorium.

De skrifter som finns är

Inledande omvärldsanalys

Riskbedömning

LCA Screening Miljögiraff

Miljöbedömning

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather