PVC-fria blodpåsar

PVCfreeBloodBag är ett samarbete mellan näringsliv och sjukvård med syfte att fasa ut farliga ämnen från vården.

Projektets långa titel är ”Public healthcare and plastic makers demonstrate how to remove barriers to PVC-free blood bags in the spirit of REACH” och det pågår i drygt fyra år med start hösten 2011.

Jegreliusinstitutet beviljades tillsammans med fyra europeiska företag och Karolinska Universitetssjukhuset medel från EU:s miljöprogram Life+ för en PVC-fri blodpåse och innehar projekledarrollen.

Dagens blodpåsar för röda blodkroppar innehåller ett reproduktionsstörande ämne som vandrar ut i blodet och vidare in i patienten. Det finns en efterfrågan från majoriteten av Sveriges landsting efter en PVC-fri blodpåse, men inget acceptabelt alternativ på marknaden. Projektet ska visa att det går att tillverka en PVC-fri påse som uppfyller en förankrad kravspecifikation inklusive CE-märkning. Vi ska dessutom samverka med europeisk sjukvård för att sprida kunskap och öka efterfrågan för att underlätta introduktionen av de nya påsarna.

De fyra företagen i projektet är Melitek A/S, Wipak Oy, Primo Profile och Haemotronic SpA. De representerar olika tillverkningsled för den nya blodpåsen. Karoliniska Universitetssjukhuset ansvarar för utvärderingen och Jämtlands läns landsting kommer att genomföra användartester av påsarna.

Läs mer på www.pvcfreebloodbag.eu

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather