Samordning Biogas

Projektet ”Ökad biogasproduktion och förnybara drivmedel i Jämtlands län” ska arbeta för att samordna biogasaktörer kring de nyckelfaktorer som har betydelse för att Jämtlands län på sikt ska kunna ersätta delar av sin förbrukning av fossila drivmedel med egenproducerad fordonsgas;

  • Tillgängliggöra substrat för ökad produktion av biogas
  • Uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet

Under tre separata workshopar kommer frågorna kring uppgradering, hygienisering och sterilisering, samordning och logistiklösningar samt kommunikationsplattform att behandlas. En webbaserad kommunikationsplattform kommer dessutom att skapas för att underlätta för företag med rötbara restprodukter att förmedla substrat till biogasproducenter. En studieresa kommer att arrangeras. Innehåll, tidpunkter och utformning av aktiviteterna detaljplaneras tillsammans med aktiva aktörer i målgruppen.

Projektet är tänkt att utvidga och komplettera det redan pågående projektet ”Jegrelius Utvecklingslabb” som redan arbetar tillsammans med biogasproducenter i länet.

Projektet pågår mellan mars 2014 och januari 2015 och finansieras av Länsstyrelsen Jämtlands läns Klimatmedel 2014   samt Region Jämtland Härjedalen.

Kontaktperson: Ida Sjölund

RegionJH_Länsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather