Referensmiljöer för framtidens produkter

Projektet är avslutat och drevs av Jegreliusinstitutet mellan 2010-2013. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket (Miljödrivna marknader), Länsstyrelsen Jämtlands län, Regionförbundet Jämtlands län samt deltagande företag finansierade projektet. Jegrelius arbetar nu för att på löpande basis kunna jobba vidare med de arbetsmetoder som utvecklades i projektet.

Projektets syfte var att stödja små och medelstora företag med kvalitetssäkring av deras produkters miljöprestanda samt hur produktens miljövärden kan kommuniceras mot kund. Syftet är också att underlätta för företagen att visa upp sina produkter för en bredare kundgrupp i skarpt läge, via en referensmiljö och därmed underlätta för kunder att välja miljöanpassade produkter. Ladda ner Kort beskrivning av produkter i Referensmiljöprojektet.

Resultat

Projektets resultat har sammanställts i foldern Goda exempel – Referensmiljöer för framtidens produkter

Nätverksaktiviteter: Under aktuell tid arrangerades 1 startseminarium, 2 mässutställningar 1 slutevent inklusive mässutställningsaktivitet samt 5 workshops med tillhörande pitchningar och matchning mellan deltagande företag och potentiella kunder alternativt referensmiljöer.

Miljöbedömningar: 19 miljöbedömningar utförda enligt Jegreliusmodellen. Se under Deltagande företag för att ladda hem respektive miljöbedömning.

Referensmiljöplaceringar: Under projektet placerades 10 produkter i en referensmiljöplacering. Se referensmiljöplacering i listan nedan.

Efter projektet: Efter projektets slut har resultaten ställt ut på Designcentrum i Östersund under december 2013-januari 2014 och 2 lunchseminarier har arrangerats i anslutning till utställningen.

Det finns ett intresse för Referensmiljöprojektet generellt som metod, men också ett stort konkret intresse för hur projektet har arbetat med hela kedjan av aktiviteter som leder fram till placering av produkter i referensmiljöer i skarpt läge hos kund. Det mest konkreta är regionen Limousin i Frankrike som har bestämt sig för att starta ett eget projekt då man kopierar konceptet i ”Referensmiljöer för framtidens produkter”, med start redan januari 2014. Det internationella intresset för Referensmiljöprojektet pågår inom ramen för Interreg4c-projektet Ecoregions www.ecoregionsproject.eu där 11 regioner i 9 länder samverkar runt temat ”Eco-innovation”.

Deltagande företag

Invekta Green
Produkt: Bio Gen Active Scale 130
Miljöbedömning Invekta
Referensmiljö: Campus A4 Östersund och Ånge kommuns energibolag Siljan-group (Rengöring av värmeväxlare)

Sustainable Cards
Produkt: Träkort
Environmental Assessment Sustainable Cards

Maskinsupport
Produkt: KU50 Oljefilter
Miljöbedömning Kleenoil
Referensmiljö: Östersunds kommun, Teknisk förvaltning

Isotimber
Produkt: IsoTimber
Miljöbedömning Isotimber
Referensmiljö: Svenska Turistföreningens stuga, Stensdalen, Jämtlandsfjällen

Klättermusen
Produkt: Bilskirner (skaljacka)
Miljöbedömning Bilskirner

Solljus
Produkt: Solljus Zenith
Miljöbedömning Solljus
Referensmiljö: ÖP-hallen, Krokoms kommun

Organoclick
Produkt: Organowood
Miljöbedömning OrganoClick
Referensmiljö: Östersunds kommun, Teknisk förvaltning

Knycer
Produkt: Knycer DS3C™ och Knycer DryRack™
Miljöbedömning Knycer

Svenska Termoträ
Produkt: Termoträ Standard
Miljöbedömning Termoträ

NordIQ
Produkt: Xpert Fjärrvärmecentral
Miljobedomning NordIQ

Polymerfront
Produkt: Green Cover
Miljöbedömning GreenCover
Referensmiljö: Apoteket

Rickfors&Rickfors
Produkt: BambooJamas
Miljöbedömning Rickfors
Referensmiljö: Jämtlands läns landsting

RDBFIX
Produkt: DISFIX
Miljöbedömning RDBFIX
Referensmiljö: Clarion hotel, Östersund

JustCommonSense
Produkt: CombCut
Miljöbedömning JCS

AvJord
Produkt: Färg i påse
Miljöbedömning AvJord
Referensmiljö: Kulturarvet AB

Sensible Solutions
Produkt: SenseHeat
Miljobedomning Sensible Solution
Referensmiljö: Campus A4

Paxymer
Produkt: Paxymer®
Environmental Assessment Paxymer

Levande Filter
Produkt: Levande filter
Miljobedomning Levande Filter

Re8
Produkt: Cefibra
Miljöbedömning Re8

Tillvv_EU_450x155

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather